News 2005

29.12. Glen Black Petrs nové foto
Novinky na stránce Štěňata
19.12. Honey Black Petrs  nové foto
15.12. Earthly Look Petrs 
získal titul  ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION
3.12. Nové výstavní výsledky
26.11.Nová stránka Belief Black Petrs
22.11.Dobré zprávy z Dánska
Ebony Black Petrs DKK 0/0(A)
Blahopřeji Tuija
12.11. Nové výstavní výsledky

6.11. Very Blue Black Petrs 
Klubový vítěz Nitra 
Backhillś i Like It  BIS pracovní pes
Nejlepší chovatelská skupina
Nové výstavní výsledky
3.11. Dobrá zpráva z Rakouska
" Ciara In Blue " OptiGen A1
Blahopřeji Angeliko !
22.10 Flower In Blue, první úprava.
20.10. Nová fota na stránce vrh H
Very Blue -  OptiGen čistý A1 !!!
Yap  - B1 
Nový odkaz na stránky Codger In Blue
11.10.2005 Na stránce odchovy doplněn vrh G, H
10.10. Dahlia Black Petrs DKK A !!! Blahopřeji, Gosia
5.10.Dobré zprávy, Athos Caribian Blue Black Petrs
oba  DKK A/B
2.10.05
Backhillś I Like It 
Výborný 1, CACA, CACIB, BOB, BUNDESSIEGER
Nové výstavní výsledky
28.9.2005 Nový člen naší rodiny
26.9.2005 Nové výstavní výsledky
19.9.2005  Nové výstavní výsledky

12.9.2005 Nová fota  štěňat

8.9.2005 Nová strana "Odchovy" u Kena
2.9.2005 novinky "očekávané vrhy"
28.8.2005  Nové výstavní výsledky

22.8.2005 Úspěšný víkend
více na stránce
výsledky 
Walker In Red Black Petrs - oficialně přidělen
 titul Rakouský šampion

18.9.2005 Štěňata  mají 1 týden .
14.8.2005 Novinky na stránce 
výsledky
12.8.2005 Foto šěňat .Více na straně Štěňata

7.8.2005 Freedom Black Petrs  má štěňata.
(černé, černé s pálením, modré, tricolor ?)
3.8.2005  Nové výstavní výsledky

27.7.2005 Nová fota Codger In Blue Black Petrs 
26.7.2005 Nová stran psa  Blackfire Black Petrs
Nová fota  Alec Black Petrs
24.7.2005 Nová stránky
Foster In Blue, Fame In Blue, Flower In Blue

12.7. Nová fota "Earthly Look Black Petrs"

11.7. Codger In Blue Black Petrs DKK 0/0(A)!!!
 Nové výstavní výsledky
6.7. Dovolená skončila !!!
 Nové výstavní výsledky
Bright For Black Petrs  DKK 0/0(A)!!!

Power In Blue Black Petrs získal titul ČESKÝ ŠAMPION
Blahopřeji Jitko !!
5.6.2005 Freedom Black Petrs a Olivia Black Petrs byly nakryty.
Více na straně Štěňata
6.6.2005 Black Petrs na Klubové výstvě v St.Pölten 
Fotogalerie
5.6.2005 Nové výstavní výsledky
3.6.2005 Nová fota Ciara In Blue  
1.6.2005 Cobalt Blue Black Petrs - DKK 0/0(A)
Blahopřeji Karin !!!
29.5.2005 Nové výstavní výsledky
17.5.2005 Nová fota štěňat
10.5. Fota mých psů z Třeboně
8.5. Speciální výstava Třeboň  Yap Black Petrs BIS,
 Doubtless Black Petrs Vítěz Spec.výstavy
více na stránce Výsledky
5.5.2005 Radostná zpráva, která je nade vše tituly
Breeze Black Petrs má DKK 1/1(B)
a její bratr 
Blizzard Black Petrs 0/0(A)!!!
2.5.2005 Cobalt Blue - nové foto
1.5.2005 Backhills I Like It
Výborný I., CAC, CACIB, BOB, BIG 
MVP Praha 30.4.2005

Nové výstavní výsledky
Fota našich psů z MVP Praha
28.4. 2005 Breeze nová fota
27.4.2005 Fota našich psů z  MVP
 Č.Budějovice
Nová fota štěňata kennel "Alla Vaniglia"Kennel
24.4.05  Brezze Black Petrs  CAJC,BOB,BIG II
Nové výstavní výsledky
18.4.2005 Nová fota - 
štěňata
31.3.2005 Vinne Black Petrs  má štěňata
  "Alla Vaniglia"Kennel
30.3.2005 Nová fota - 
štěňata
Výzva !!!!! Všichni, kdo chtějí podpořit dobrou věc.
Více informací zde
23.3.2005 Nová strana  Blizzard Black Petrs
Nové výstavní výsledky
17.3.2005  Nové foto Codyho , Very Blue má štěňata
15.3.2005 Crufts výsledky , fotogalerie
Nové fota  Earthly Look ,
Eaglet
8.3.2005 Nová strana Ciara In Blue , Early Bird
5.3.2005 Nové výstavní výsledky
2.3.2005 Nové foto Ebony Black Petrs
27.2.2005 Nové foto Earthly Look
18.2.2005 Nové fota Ceria, Caribian Blue, Yenta 
Holasice v zimě
12.2.2005 Codger,Caribian Blue,Ceria - mají za sebou
 první křest na  MVP v Brně. Všichni ocenění z..
 výborná .Díky za presentaci
Woodman Black Petrs  získal titul
 Švédský šampion
6.2.2005 Nové výstavní výsledky
Doubtless Black Petrs - Junior Roku 2004 
více zde

1.2.2005 Nové stránky a fota
Caribian Blue , Ebony , Early Bird
Eaglet, Earthly Look,Eater
29.1.2005 Backhillś I Like It  MVP "Trenčín"
CAC,CACIB  více zde!
24.1.2005 Nová strana "Celtik In Blue Black Pters"
18.5.2005 Nová stránka "Odkazy"
17.1.2005 Nová fota Tim, Demi, Cody 
rodinné foto
6.1.2005 byla kryta Very Blue Black Petrs 
více na straně Štěňata
5.1.2005 Radostná zpráva v Novém roce
Yenta Black Petrs DKK 0/1


29.12.2004 Nová strana Vrh "E"
28.12.2004nové foto  Deamonic Girl  
štěňat
12.12. Aktualizace strany"Odchovy" 
!!!Walker In Red Black Petrs  Rakouský 
KOKR ROKU 2004!!!

 Blahopřeji Rodině  Krenn"Made In Austria"

29.12.Glen Black Petrs new photo
News at  the puppy page
19.12. Honey Black Petrs  new photo
15.12.Earthly Look Petrs 
become  title CZECH JUNIOR CHAMPION
3.12. New show result

26.11.New page Belief Black Petrs
22.11. Good news from Danemark
Ebony Black Petrs Hips test  HD A, 
Congartulation Tuija
12.11. New show result

6.11. Very Blue Black Petrs  Club Vinner Nitra
Backhillś i Like It BIS  Working dog 
Best Breedings group

New show result

3.11. Good news from Austria
" Ciara In Blue " OptiGen A 1
Congratulation Angelika !
22.10. Flower In Blue, first groming.
20.10. New photos at the page Litter H
Very Blue - OptiGen Clear A1 !!!
Yap  -  Carrier B1
New link Codger In Blue 
11.10.2005 A t the progeny page ,liter G,H
10.10. Dahlia Black Petrs Hips test  A !!! Congratulation,  Gosia

5.10.Good News ,
Athos  and  Caribian Blue Black Petrs
have both   HIPS test A/B

2.10.05
Backhillś I Like It 
Excelent 1, CACA, CACIB, BOB, BUNDESSIEGER
New show result
28.9.2005 New member of our families
26.9.2005
New show result
19.9.2005 
New show result
12.9.2005 New  puppy  photos

8.9.2005 New page "Progeny" at he Ken page
2.9.2005 News "Prospective litters"
28.8.
New show result
22.8.2005 Successful  weekend
more at the
result page
Walker In Red Black Petrs - official got title
Austrian Champion

18.9.2005
 Puppys shall they  1 week

14.8.2005 
News at the  result page
12.8.2005 Puppy photo. More at the Puppy  page   

7.8.2005 Fredom Black Petrs have puppies.
(black, black and tan, blue , tricolor ?)
3.8.2005  New show
result
27.7.2005 New photos  Codger In Blue Black Petrs 
26.7.2005 New page   Blackfire Black Petrs
 New photos  Alec Black Petrs
24.7.2005 New page 
 Foster In Blue, Fame In Blue, Flower In Blue

12.7. New photos "Earthly Look Black Petrs"

11.7. Codger In Blue Black Petrs  Hips test (A)!!!
New show result
6.7. Holiday end !!!
New show result
Bright For Black Petrs  Hips result "A"!!!

Power In Blue Black Petrs 
become title CZECH CHAMPION
Congratulation Jitka !!
5.6.2005 Freedom Black Petrs and Olovia  Black Petrs was mated.
 More at the Puppy  page   
6.6.2005 Bleck Petrs Dogs at the Austrian Club Show 
St.Pölten Photogalerie
5.6
.2005 New show result
3.6.2005 New photos Ciara In Blue  
1.6.2005 Cobalt Blue Black Petrs -  Hips test  A
Congratulation Karin !!!
29.5.2005 New show result
17.5.2005 Last  puppy photos
10.5. Photos  at Spcial Show Třeboň
8.5. Sppecial-Club Show  Yap Black Petrs BIS,
 Doubtless Black Petrs Best male, 
more at the result page
5.5.2005 I have joyful news, that is of above everything title.
Brreze Black Petrs have HIPS(Dysplasia)
 result "B "and  her brother Blizzard Black Petrs  "A"!!!
2.5.2005 Cobalt Blue new photos
1.5.2005  Backhills I Like It
Excellent I., CAC, CACIB, BOB, BIG 
CACIB Prague  30.4.2005
New Show result
 Photos my dogs at the CACIB Show Prague
28.4.2005 Breeze new photos
27.4.2005 Photos my dogs at the CACIB Show Č.Budějovice
 New puppy photos kennel "Alla Vaniglia"Kennel
24.4.05
Brezze Black Petrs  CAJC,BOB,BIG II
 New Show result

18.4.2005 30.3.2005 New pupy photos
31.3.2005 Vinne Black Petrs  has puppies
  "Alla Vaniglia"Kennel
30.3.2005 New pupy photos
UK FN Fund 
More information here

23.3.2005 New page   Blizzard Black Petrs
New Show result
17.3.2005 New photo  Cody , Very Blue  has  puppies
15.3.2005 Crufts  result  , photogalerie
New photo Earthly Look ,
Eaglet
8.3.2005 New page
Ciar In Blue , Early Bird
5.3.2005
New Show result
2.3.New photos
 
Ebony Black Petrs
27.2.2005
New photo Earthly Look
18.2.2005 New photos
Ceria, Caribian Blue, Yenta 
Holasice in snow

12.2.2005 Codger,Caribian Blue,Ceria - get over 
first christening on CACIB Show in Brno. Everyone 
with result excellent .Thanks for presentacion.

Woodman Black Petrs  become title 
Swedish champion
6.2.2005 New Show result
Doubtless Black Petrs  - Junior Of The Year 2004
more here
1.2.2005 New page and photos
Caribian Blue , Ebony , Early BirdEater
Eaglet, Earthly Look
29.1.2005 Backhillś I Like It  "Trenčín"
CAC ,CACIB  more info!
24.1.2005 New page "Celtik In Blue Black Pters"
18.1.2005 New page "Link"
17.1.2005 New photos
Tim, Demi, Cody
family photos
6.1.2005 Very Blue Black Petrs was mated
 more at the page Puppies
5.1.2005 Joyful report for  the New Year
Yenta Black Petrs HIPS 0/1


29.12.2004 New page Litters "E"
28.12.2004 new photos  Daemonic Girl
puppies
12.12. Update page "Litterrs"
!!!Walker In Red Black Petrs  Austrian 
Cocker of The Year 2004
!!!
congratulation Hana "Kennel  Made In Austria"