Přehled všch jedinců Black Petrs testovaných na DKK, PRA(OptiGen,Laboklin), FN(OptiGen,Antagen)
Overview of all Black Petrs individulas tested for  Hips, PRA(OptiGen, Laboklin), FN(OptiGen,Antagen)
*
označení již nežijící/in memoriam
,  
prosím respektujte copyright / please respect copyrightVýsledky vyšetření DNA na prcd-PRA(Laboklin , Antagen,  OPTIGEN, Genomia, )
jsou sloučeny
**vyšetření provediné nelicenčním pracovištěm

Name

color

HD


DNA
 prcd-PRA
OptiGen /Laboklin


DNA
FN

Parents

1

Alive Image*

Black

A

 

 

Denny z Kobylky(HD A)
Izabel z Borové Samoty(no tested)

2

Bed Girl *

Black

A

 

 

Black Amor Big Ben(no tested)
Izabel z Borové Samoty(no tested)

3

Beauty Fame

Black/tan

A

 

 

Black Amor Big Ben(no tested)
Izabel z Borové samoty(no tested)

4

Black Power

Black

A

 

 

Black Amor Big Ben(no tested)
Izabel z Borové samoty(no tested)

5

Big Tan Mann *

Black/tan

C

 

 

Black Amor Big Ben(no tested)
Izabel z Borové samoty(no tested)

6

Bodyguard *

Black

D

 

 

Black Amor Big Ben(no tested)
Izabel z Borové samoty(no tested)

7

Calm Soul*

Black

A

 

 

Aro ´s Befeater(HD A)
Izabel z Borové Samoty(no tested)

8

Concrette Winner

Black

A

 

 

Aro ´s Befeater(HD A)
Izabel z Borové Samoty(no tested)

9

Cloudy Look*

Black

A

 

 

Aro ´s Befeater(HD A)
Izabel z Borové Samoty(no tested)

10

Crazy Love

Black

B

 

 

Aro ´s Befeater(HD A)
Izabel z Borové Samoty(no tested)

11

Dainty Marcato*

Red

A

 

 

Aro ´s Beefeater(HD A)
Esther Marcato(no tested)

12

Daily Joy

Red

A

 

 

Aro ´s Beefeater(HD A)
Esther Marcato(no tested)

13

Dance Master *

Red

A

 

 

Aro ´s Beefeater(HD A)
Esther Marcato(no tested)

14

Dandy Mann*

Red

A

 

 

Aro ´s Beefeater(HD A)
Esther Marcato(no tested)

15

Eddy Murphy*

Black

A

 

 

Aro ´s Befeater(HD A)
Izabel z Borové Samoty(no tested)

16

Eared Emilly

Black

A

 

 

Aro ´s Befeater(HD A)
Izabel z Borové Samoty(no tested)

17

Edith Piaf

Black

A

 

 

Aro ´s Befeater(HD A)
Izabel z Borové Samoty(no tested)

18

Funny Boy*

Black

C

 

 

Lochranza Black Mirage(no tested)
Aro´s Hilke (HD B)

19

First Swallov *

Black

B

 

 

Lochranza Black Mirage(no tested)
Aro´s Hilke (HD B)

20

Fergie Schonez *

Black

A

 

 

Lochranza Black Mirage(no tested)
Aro´s Hilke (HD B)

21

Genesis Moravia

Black

A

 

 

Aro´s Beefeater(HD A)
Beauty Fame Petrs(HD A)

22

Gaily Live*

Black

A

 

 

Aro´s Beefeater(HD A)
Beauty FamePetrs(HD A)

23

Happy Smile

Red

A

 

 

Aro´s Beefeater (HD A)
Mabel z Fáborky(HD A)

24

Hawkeye

Red

C

 

 

Aro´s Beefeater (HD A)
Mabel z Fáborky(HD A)

25

Chairman Petrs

Red

A

 

 

Aro´s Beefeater(HD A)
Bed Girl Petrs(HD A)

26

Italy Iron Man

Red

A

 
prcd
-PRA
normal

 

Goldenquann Della Giuliana(no tested)
Calm Soul Petrs(HD A)

27

Italy Soul

Black

C

 

 

Goldenquann Della Giuliana(no tested)
Calm Soul Petrs(HD A)

28

Italy Style

Black

C

 

 

Goldenquann Della Giuliana(no tested)
Calm Soul Petrs(HD A)

29

Jasper Nandy

Blue

A

 

 

Conni Ze Stříbrné Uličky(HD A)
Ocean Skar -Line (HD A)

30

Janis In Blue

Bluer

A

 

 

Conni Ze Stříbrné Uličky(HD A)
Ocean Skar -Line (HD A)

31

Joging Man

Blue

C

 

 

Conni Ze Stříbrné Uličky(HD A)
Ocean Skar -Line (HD A)

32

Kent In Black

Black

C

  prcd-PRA
normal


FN Clear

Funny Boy Petrs(HD C)
Daily Joy Petrs (HD A)

33

Kylie In Black

Black

B

 

 

Funny Boy Petrs(HD C)
Daily Joy Petrs (HD A)

34

Kelly In Black

Black

D

 

 

Funny Boy Petrs(HD C)
Daily Joy Petrs (HD A)

35

Keith In Black

Black

D

 

 

Funny Boy Petrs(HD C)
Daily Joy Petrs (HD A)

36

Kim Wilde

Black

D

 

 

Funny Boy Petrs(HD C)
Daily Joy Petrs (HD A)

37

Lord Chester

Blue

A

 

 

Conni Ze Stříbrné Uličky(HD A)
Ocean Skar -Line (AHD )

38

Loverboy

Tricolor

A

 

 

Conni Ze Stříbrné Uličky(HD A)
Ocean Skar -Line (HD A)

39

Lawbreaker

Orange

A

 

 

Conni Ze Stříbrné Uličky(HD A)
Ocean Skar -Line (HD A)

40

Lucky Star

Orange

A

 

 

Conni Ze Stříbrné Uličky(HD A)
Ocean Skar -Line (HD A)

41

Lucky Lady

Tricolor

A

 

 

Conni Ze Stříbrné Uličky(HD A)
Ocean Skar -Line (HD A)

42

Maven

Red

A

 

Fidor Rosmery(HD A)
Eared Emily Petrs(HD A)

43

Maggie *

Red

D

 

 

Fidor Rosmery(HD A)
Eared Emily Petrs(HD A)

44

Negro

Black

E

 

 

Funny Boy Petrs(HD C)
Izabel z Borové Samoty
(no tested)

45

Norman

Black

E

 

 

Funny Boy Petrs(HD C)
Izabel z Borové Samoty
(no tested)

46

Noire

Black

D

 

 

Funny Boy Petrs(HD C)
Izabel z Borové Samoty
(no tested)

47

Olivia In Black

Black

A

prcd-PRA
carrier
 

Chairman Petrs(A)
Italy Soul Petrs(C)

48

Otis In Red *

Red

D

 

 

Chairman Petrs(HD A)
Italy Soul Petrs(HD C)

49

Power In Blue

Blue

A

 

 

Craiglaith Harvestmoon(HD A)
 Opti Gen B
Ocean Skar - Line(A)

50

Porto Azzuro

Blue

A

 

 

Craiglaith Harvestmoon(HD A)
Opti Gen B
Ocean Skar - Line(A)

51

Princes In Blue

Blue

A


prcd-PRA
normal


FN Clear

Craiglaith Harvestmoon(HD A)
Opti GenB
Ocean Skar - Line(HD A)

52

Ragazzo

Black

D

 

 

Francinyś Specially Red
(no tested)
Calm Soul Petrs(HD A)

53

Roma Schonez

Black

C

 

 

Francinyś Specially Red
(no tested)
Calm Soul Petrs(HD A)

54

Rawenna*

Red

D

 

 

Francinyś Specially Red
(no tested)
Calm Soul Petrs(HD A)

55

Sanny Red

Red

C

 

 

Aro´s Beefeater(HD A)
Bed Girl Petrs(HD A)

56

Small Red

Red

B

 

 

Aro´s Beefeater(HD A)
Bed Girl Petrs(HD A)

57

Tim In Red

Red

C

 

 

Aroś Beefeater(HD A)
Italy Soul Petrs(HD C)

58

Tosca In Red*

Red

D

 

 

Aroś Beefeater(HD A)
Italy Soul Petrs(HD C)

59

Toya In Red

Red

B

 

 

Aroś Beefeater(HD A)
Italy Soul Petrs(HD C)

60

Touch Mee

Black

B

 

 

Aroś Beefeater(HD A)
Italy Soul Petrs(HD C)

61

Uterly Black

Black

B

 

 

Aŕos z Fusberku(HD A)
Gaily Live Petrs(HD A)

62

Uneasy Black

Black

A

 

 

Aŕos z Fusberku(HD A)
Gaily Live Petrs(HD A)

63

Very Blue

Blue

A


prcd-PRA
normal


FN Clear

Craiglaith Harvestmoon(HD A)
prcd-PRAcarrier
Ocean Skar - Line(HD A)

64

Victory In Blue

Blue

A

 

 

Craiglaith Harvestmoon(HD A)
prcd-PRAcarrier
Ocean Skar - Line(HD A)

65

Vinie In Blue

Blue

B

 

 

Craiglaith Harvestmoon(A)
prcd-PRAcarrier
Ocean Skar - Line(A)

66

Walker In Red

Red

A


prcd-PRA
carrier

FN Clear

Fusberki Morvenny Back To Basic(C) Olivia In Black Petrs (A)
prcd-PRAcarrier

67

Wickie Black Petrs 

Black

C


prcd-PRA
carrier
 

Fusberki Morvenny Back To Basic
(HD C)
Olivia In Black Petrs (A)
prcd-PRAcarrier

68

Woodman Black Petrs

Black

A


prcd-PRA
normal

 

Fusberki Morvenny Back To Basic
(HD C)
Olivia In Black Petrs (A)
prcd-PRAcarrier

69

Yap Black Petrs

Black

C


prcd-PRA
carrier

 

Matchpointś Gazpacho(HD C)
prcd-PRAcarrier
Eared Emily Petrs(HD A)

70

Yeo Tavny Black Petrs

Black and tan

A

 

 

Matchpointś Gazpacho(C)
prcd-PRAcarrier
Eared Emily Petrs(HD A)

71

Yenta Black Petrs

Red

B

 

 

Matchpointś Gazpacho(HD C)
prcd-PRAcarrier
Eared Emily Petrs(HD A)

72

Zany In Blue Black Petrs

Blue

A

 

 

Lynwater Ring Thyme(HD B)
Ocean Skar-Line(HD A)

73

Adonis Black Petrs

Black

D


prcd-PRA
normal

 

Charbonnel Star Wars(no tested)
Olivia In Black Petrs(HD A)
prcd-PRAcarrier

74

Alec Black Petrs

Black

C


prcd-PRA
carrier


FN Clear
 

Charbonnel Star Wars(no tested)
Olivia In Black Petrs(HD A)
prcd-PRAcarrier

75

Athos Black Petrs

Black

B


prcd-PRA
normal


FN Clear
 

Charbonnel Star Wars(no tested)
Olivia In Black Petrs(HD A)
prcd-PRAcarrier

76

Breeze Black Petrs

Black

B


prcd-PRA
afected


 

Waterwood The Diplomat(HD A)
 prcd-PRA afected
Freedom For Black Petrs Izomer
(HD A/C)
PRA carrier

77

Blizzard Black Petrs

Black

A

 

 

Waterwood The Diplomat(A)
 prcd-PRA afected
Freedom For Black Petrs Izomer(A/C)
PRA carrier

78

Bright For  Black Petrs

Black

A

 

 

Waterwood The Diplomat(A)
 prcd-PRA afected
Freedom For Black Petrs Izomer(A/C)
PRA carrier

79

Cobalt Blue Black Petrs

Blue

A


prcd-PRA
normal


FN Clear

Backhillis I Like It(HD A)
OptiGen A, FN Clear(parents)
Very Blue Black Petrs(HD A)
OptiGen A FN Clear

80

Codger In Blue Black Petrs

Blue

A

parents
Optigen normal


FN Clear

Backhillis I Like It(A)
OptiGen A, FN Clear(parents)
Very Blue Black Petrs(A)
OptiGen A FN Clear

81

Caribian Blue Black Petrs

Blue

B

parents
Optigen normal

FN Clear
(parents)
 

Backhillis I Like It(HD A)
OptiGen A, FN Clear(parents)
Very Blue Black Petrs(HD A)
OptiGen A FN Clear

82

Ciara In Blue Black Petrs

Blue

A


prcd-PRA
normal


FN Clear
(parents)
 

Backhillis I Like It(HD A)
OptiGen A, FN Clear(parents)
Very Blue Black Petrs(HD A)
OptiGen A FN Clear

83

Ceria In Blue Black Petrs

Blue

A

parents
Optigen normal


FN Clear
(parents)

Backhillis I Like It(A)
OptiGen A, FN Clear(parents)
Very Blue Black Petrs(A)
OptiGen A FN Clear

84

Dahlia Black Petrs

Black

A

  prcd-PRA
normal


FN Clear

Doubtless Balck Patrs(HD B)
OptiGen B, FN clear
Italy Soul Petrs(HD C)

85

Daemonic Girl Black Petrs

Black

C

 

 

Doubtless Balck Patrs(B)
OptiGen B, FN clear
Italy Soul Petrs(C)

86

Ebony Black Petrs

Black

A

 

 

Doubtless Balck Patrs(B)
OptiGen B, FN clear
Toya In Red(B)

87

Earthly Look Black Petrs

Black

A

prcd-PRA
carrier
 

Doubtless Balck Patrs(HD B)
OptiGen B, FN clear
Toya In Red(HD B)

88

Foster In Blue Black Petrs

Blue

 A


parents
OptiGen normal


FN Clear
(parents)

Backhillis I Like It(HD A)
OptiGen A, FN Clear(parents)
Very Blue Black Petrs(A)
OptiGen A FN Clear

89

Flower In Blue Black Petrs

Blue

A


parents
Optigen normal


FN Clear
(parents)

Backhillis I Like It(HD A)
OptiGen A, FN Clear(parents)
Very Blue Black Petrs(HD A)
OptiGen A FN Clear

90

Gainly Tan Black Petrs

Tricolor

A


prcd-PRA
carrier

 

Monet Brakemon(HD A)
PRCD PRAnormal
Freedom For Black Petrs Izomer
(HD A/C) PRA carrier

91

*Glen  Black Petrs

Black/Tan

A

 
prcd-PRA
normal

 

 

Monet Brakemon(HD A)
PRCD PRAnormal
Freedom For Black Petrs Izomer
(HD A/C) PRA carrier

92

Gal In Blue  Black Petrs

Blue

A
 

 
prcd-PRA
normal

 

Monet Brakemon(HD A)
PRCD PRAnormal
Freedom For Black Petrs Izomer
(HD A/C) PRA carrier

93

Honey Black Petrs

Red

A


prcd-PRA
normalFN Clear

Matchpointś Gazpacho(HD C) OptiGen carrier
Olivia In Black Petrs(HD A) OptiGen B

94

Hena Black Petrs

Black

E

 

 

Matchpointś Gazpacho(HD C) OptiGen carrier
Olivia In Black Petrs(HD A) OptiGen B

95

Chance on Changes Black Petrs

Black

A


prcd-PRA
normal


FN Clear
(parents)

Doubtless Balck Patrs(HD B)
OptiGen B, FN clear
Very Blue Black Petrs(HD A)
OptiGen A FN Clear

96

Cheery Black Petrs

Black

A


 


FN Clear
(parents)

Doubtless Balck Patrs(HD B)
OptiGen B, FN clear
Very Blue Black Petrs(HD A)
OptiGen A FN Clear

97

Idea Black Petrs

Black

A


prcd-PRA
normal


 

Codger In Blue Black Petrs(HD A)
HD A,PRA ,FN clear
Freedom For Black Petrs Izomer
(HD A/C),PRA carrier

98

I´m Freedom Black Petrs

Blue

A


prcd-PRA
normal


 

Codger In Blue Black Petrs(HD A)
HD A,PRA ,FN clear
Freedom For Black Petrs Izomer
(HD A/C),PRA carrier

99

Isabeau Black Petrs

Blue

    A
prcd-PRA
carrier

 

Codger In Blue Black Petrs(A)
PRA,FN clear
Freedom For Black Petrs Izomer
(A/C),PRA carrier

 
100

Joshua  Black Petrs

Black     A


prcd-PRA
normal
 


FN Clear

Grandsiegner vom Schloss
Hellenstein(
B) OptiGen A
Yap Black Petrs( C) OptiGen B

101

Jade Black Petrs

Red

C


prcd-PRA
carrier

FN Clear
 

Grandsiegner vom Schloss  Hellenstein(HD B) OptiGen A
Yap Black Petrs
( HD C) OptiGen B

102

Jovana Black Petrs

Black

A


prcd-PRA
normal


 

Grandsiegner vom Schloss  Hellenstein(HD B) OptiGen A
Yap Black Petrs
( HD C) OptiGen B

103          Keaton Black Petrs Red

C


prcd
-PRA
normal

 

Fidelio Made in Austria
(HD A) OptiGen A,FN clear
Wickie Black Petrs
(HD C) OptiGen B

104

Karim Black Petrs

Red

B


prcd-PRA
carrier
 

Fidelio Made in Austria
(HD A) OptiGen A,FN clear
Wickie Black Petrs
(HD C) OptiGen B

105

Lester Black Petrs

Tricolor

A


prcd-PRA
normal

FN clear(parents)

Phill Maris Dandy Devon(HDA)
OptiGen B, FN clear
Very Blue Black Petrs(HD A)
OptiGen A FN Clear

106

Mallard Black Petrs

Black

A


prcd-PRA
normal
 

Backhillis I Like It(HD A)
OptiGen A, FN Clear(parents)
Yenta Black Petrs (HD B)

107

Moira Black Petrs

Black

A


prcd-PRA
normal
 

Backhillis I Like It(HD A)
OptiGen A, FN Clear(parents)
Yenta Black Petrs (HD B)

108

Nathaly Black Petrs

Blue

A


parents
prcd-PRA
normal


FN clear(parents)

Gaspar Izomer
(HD A) OptiGen A,FN clear
Ceria In Blue Black Petrs
(HD A)
prcdPRA,FN clear(parents)

109

Noble Boy Black Petrs

Blue

A


parents
prcd-PRA
normal


FN clear(parents)

Gaspar Izomer
(HD A) OptiGen A,FN clear
Ceria In Blue Black Petrs
(HD A)
prcdPRA,FN clear(parents)

110

Nairobi Black Petrs

Blue

A/B


parents
prcd-PRA
normal


FN clear(parents)

Gaspar Izomer
(HD A) OptiGen A,FN clear
Ceria In Blue Black Petrs
(HD A)
prcdPRA,FN clear(parents)

111

Nicoll Black Petrs

Blue

A


parents
prcd-PRA
normal


FN clear(parents)

Gaspar Izomer
(HD A) OptiGen A,FN clear
Ceria In Blue Black Petrs
(HD A)
prcdPRA,FN clear(parents)

112 One More Chance Black Petrs Red C


parents
prcd-PRA
normal


FN clear(parents)
Claramand High Flyer
(HD B) OptiGen A,FN clear
Chance on Changes Black Petrs
(HD A) OptiGen A,FN clear(parents)
113 Once Again Chance Black Petrs Black A


parents
prcd-PRA
normal


FN clear(parents)
Claramand High Flyer
(HD B) OptiGen A,FN clear
Chance on Changes Black Petrs
(HD A) OptiGen A,FN clear(parents)
114 Ozzie Black Petrs Black/tan A


parents
prcd-PRA
normal


FN clear(parents)
Claramand High Flyer
(HD B) OptiGen A,FN clear
Chance on Changes Black Petrs
(HD A) OptiGen A,FN clear(parents)
115  Only For Margaret Black Petrs Black/tan A


parents
prcd-PRA
normal


FN clear(parents)
Claramand High Flyer
(HD B) OptiGen A,FN clear
Chance on Changes Black Petrs
(HD A) OptiGen A,FN clear(parents)
116 Olympia Black Petrs Red A


parents
prcd-PRA
normal


FN clear(parents)
Claramand High Flyer
(HD B) OptiGen A,FN clear
Chance on Changes Black Petrs
(HD A) OptiGen A,FN clear(parents)
117 Over Black Petrs Red C


parents
prcd-PRA
normal


FN clear(parents)
Claramand High Flyer
(HD B) OptiGen A,FN clear
Chance on Changes Black Petrs
(HD A) OptiGen A,FN clear(parents)
118 Pia Black Petrs Black A
prcd-PRA
carrier
  Claramand High Flyer
(HD B) OptiGen A,FN clear
Yap Black Petrs( C) OptiGen B
119 Pathia Black Petrs
 
Black C
 
  Claramand High Flyer
(HD B) OptiGen A,FN clear
Yap Black Petrs( C) OptiGen B
120 Roana Black Petrs Black B
prcd-PRA(gen)
carrier
  Shavian As Promised
(HD A) OptiGen A
,FN clear

Breeze Black Petrs
(HD B) OptiGen afected,
121 Rebecca Black Petrs Black A
prcd-PRA(gen)
carrier

FN clear
Shavian As Promised
(HD A) OptiGen A
,FN clear

Breeze Black Petrs
(HD B) OptiGen afected
122 Red Renie Black Petrs Red B
prcd-PRA(gen)
carrier
  Shavian As Promised
(HD A) OptiGen A
,FN clear

Breeze Black Petrs
(HD B) OptiGen afected
123 Satchmo Black Petrs Blue B


parents
OptiGen normal


FN clear(parents)

Backhillis I Like It(HD A)
OptiGen A, FN Clear(parents)
Very Blue Black Petrs(HD A)
OptiGen A FN Clear

124 Spacy Black Petrs Blue A


parents
OptiGen normal


FN clear(parents)

Backhillis I Like It(HD A)
OptiGen A, FN Clear(parents)
Very Blue Black Petrs(HD A)
OptiGen A FN Clear

125 Sunschine Black Petrs
 
Blue A


parents
OptiGen normal


FN clear(parents)

Backhillis I Like It(HD A)
OptiGen A, FN Clear(parents)
Very Blue Black Petrs(HD A)
OptiGen A FN Clear

126 Tailor Black Petrs Red A
prcd-PRA
normal
  Shavian As Promised
(HD A) OptiGen A
,FN clear

Yap Black Petrs
( HD C) OptiGen B
127 Twilight Black Petrs
new
Black B     Shavian As Promised
(HD A) OptiGen A
,FN clear

Yap Black Petrs
( HD C) OptiGen B
128 True Time Black Petrs
new
Black C
prcd-PRA
normal
  Shavian As Promised
(HD A) OptiGen A
,FN clear

Yap Black Petrs
( HD C) OptiGen B
129 Unschained Red Power
new
Red A


parents
prcd-PRA
normal


 
Shavian As Promised
(HD A) OptiGen A
,FN clear

Jovana Black Petrs
(HD A) prcd-PRA normal
130 Vito Black Petrs
new
Red A/C
 


OptiGen normal parents
 


FN clear(parents)
Claramand High Flyer
(HD B) OptiGen A,FN clear
Honey Black Petrs
(HD A) OptiGen A,FN clear
131 Venus  Black Petrs
new
Red B


OptiGen normal parents
 


FN clear(parents)
Claramand High Flyer
(HD B) OptiGen A,FN clear
Honey Black Petrs
(HD A) OptiGen A,FN clear
132 Victor Black Petrs
new
Red B


OptiGen normal parents
 


FN clear(parents)
Claramand High Flyer
(HD B) OptiGen A,FN clear
Honey Black Petrs
(HD A) OptiGen A,FN clear
133 VivaBlack Petrs
new
Red A


OptiGen normal parents
 


FN clear(parents)
Claramand High Flyer
(HD B) OptiGen A,FN clear
Honey Black Petrs
(HD A) OptiGen A,FN clear
134 Xian  Black Petrs
new
Black  


prcd-PRA
normal
 

  Claramand High Flyer
(HD B) OptiGen A,FN clear
Yap Black Petrs( C) OptiGen B
135 Xanthe Black Petrs
new
Black  


prcd-PRA
normal
 

  Claramand High Flyer
(HD B) OptiGen A,FN clear
Yap Black Petrs( C) OptiGen B
136   Amber Black Petrs
new
Red  
prcd-PRA
normal

FN clear(parents)
Claramand High Flyer
(HD B) OptiGen A,FN clear
Rebecca Black Petrs
(HD A)prcdPRA carrier, FN clear
137  Austin Black Petrs
new
Black  
prcdPRA
carrier

FN clear(parents)
Claramand High Flyer
(HD B) OptiGen A,FN clear
Rebecca Black Petrs
(HD A)prcdPRA carrier, FN clear
138  Abby Black Petrs
new
Black  
prcd-PRA
normal

FN clear(parents)
Claramand High Flyer
(HD B) OptiGen A,FN clear
Rebecca Black Petrs
(HD A)prcdPRA carrier, FN clear
139  Abril Black Petrs
new
Black  
prcd-PRA
normal

FN clear(parents)
Claramand High Flyer
(HD B) OptiGen A,FN clear
Rebecca Black Petrs
(HD A)prcdPRA carrier, FN clear
             
             
             


I
mports

Name

color

HD


DNA prcd PRA
OptiGen /laboklin


DNA
FN

Parents

1

Aro´s Black Power*

Black

A

-

-

Misbourne Cheecky Robin(A)
Aro´s Golden Sensation(B)

2

Aro´s Beefeater *

Red

A

PRA carrier

-

Aroś Black Boosts(A)
Cardamine Nightingale(A)

3

Aro´s Hilke

Black

B

-

-

Belligar Bottoms Up(A)
Kiss Me Kate v Mondanou(

4

Fuzberki Morvenny Back To Basic

Red

C

-

-

Lochranza Black Mirage

Bozotligeti Yanaida

5

Matchpoint´s Gazpacho

Red

C

prcd-PRA
carrier

-

Shavian Flamenco Dancer(A)
Matchpoint´s Mascara(B)

6

Backhills I Like It

Blue

A

 parents
prcd-PRA
normal

FN clear(parents)

M.T.V.Rauhen Holz(A)
prcd-PRA normal ,FN Clear
Backhils Doris Day(A)
prcd-PRA normal , FN clear

7

Doubtless Black Petrs

Black

A/B

prcd-PRA
carrier


FN Clear
 

Charbonnel  Star Wars
Doubtless Mad Mosqvito

8


Freedom for Black
Petrs Izomer
 

black  A/C  PRA carrier -

Loverboy Petrs(A)
Italy Soul (C)


9

Claramand High Flyer

Red

B

prcd-PRA
normal

FN clear(parents)

Claramand Chances Are For Christiol
prcd-PRA normal ,FN Clear
Claramand In Gold
prcd-PRA normal
,FN Clear

10

Shavian as Promised

Red

A

prcd-PRA
normal

   FN Clear

Travis Gossip Starts Here
prcd-PRA normal
Shavian Soul Mate
prcd-PRA normal, FN Clear

11

Gaspar Izomer

bl/wh

A

prcd-PRA
normal

  FN Clear

Bleppers Andron prcd PRA clear
Mon Over Izomer Capra
prcd-PRA normal, FN Clear