Novinky/ News 2006

28.12.Nové foto Cheeky, Jovana
20.12. Nové foto Cheery, Chiara
 Chance on Changes,
Joshua Black Petrs, Very Blue Black Petrs 

Foster In Blue Black Petrs
HD A
25.11. Nová strana Idea Black Petrs
Nové výstavní výsledky
World Winner  Poznan 2006
Doubtless Black Petrs
Fotogalerie
10.11. Nová stránka
Zdravotní testy
Kdo chcete soudit,  nabídněte Vaše výsledky k porovnání.
7.11. Doplněna stránka odchovy  
Doubtless Black Petrs

5.11. Nové výstavní výsledky
2.11. Nová stránka I´m Blue Black Petrs
31.10. Nové foto  Joshua Black Petrs
29.10.  Nové foto  I´m Freedom
26.10. Nové foto Chance on Changes
Chickadee Black Petrs, Very Blue Black Petrs 
25.10. Doubtless Black Petrs nové foto
23.10.
Dahlia Black Petrs (Blow)
OptiGen čistý(A)
Glen Black Petrs nové foto

17.10. Nové foto
Jade Black Petrs  ,
 
Yap Black Petrs
10.10. Nové foto Chance on Changes
9.10. Nové výstavní výsledky
Nové výstedky OptiGenu 
Woodman
Joshua čistý(clear)
Jade - přenašeč (carrier)
3.10. Nová strana Isabeau Black Petrs
2.10. Nová strana Joshua,
 Gaspar Izomer
1.10. Nové výstavní výsledky
23.9. Nové výstavní výsledky
Earthly Look Black Petrs  
KV PZ,I.cena CACT 
Očekávané vrhy

20.9. Gainly Tan Black Petrs 
DKK 0/0(HD A)
19.8. Flower In Blue Black Petrs 
DKK 0/0(HD A)
18.9.
Honey Black Petrs  DKK 0/0(HD A)
7.9. Nová stránka Jade , I´m Freedom
3.9. Nové výstavní výsledky

28.8. Fotogalerie mých psů z Klubové výstavy
27.8.
Nové výstavní výsledky
 Ceria In Blue Black Petrs
  HD A
20.8.
Nové výstavní výsledky
17.8. Chairman Petrs nové fota
8.8
Aktuální fotogalerie vrh "J"
5.8.Nové výstavní výsledky
31.7. Aktuální fotogalerie vrhu "I"
30.7. Aroś Beefeater 12,5 roku, aktuální foto
29.6.
Nová fota Štěňat
23.7.
Nové výstavní výsledky
nová stránka Cheeky Black Petrs

18.7. THE COCKER SPANIEL CLUB
BREED CHAMPIONSHIP SHOW Galerie 

12.7. Nové foto Gal In Blue
10.7.Doubtless Black Petrs nové foto
Codger In Blue 
Udělen titul " SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN "
1.7. Nová stránka Chickadee Black Petrs
29.6. Nová fota Foster In Blue Black Petrs
Gainly Tan Black Petrs

Nové výstavní výsledky
Nové foto  Gael Black Petrs
21.6. Fota Štěňat, Freedom nové foto

19.6. Nový člen Chance on Changes Black Petrs
13.6. Máme
Štěňata 
   
Backhillś I Like It  oficiálně Slovenský šampión
Foto reportáž Europawinner Helsinky

5.6. Honey Black Petrs  nové foto

4.6. Nové výstavní výsledky
Backhillś I Like It  - BIS
Honey Black Petrs - BIS Junior
22.5.
Nové výstavní výsledky
18.5.
Fota Štěňat
16.5.
Nové výstavní výsledky
8.5. Nová fota  Alec Black Petrs
Earthly Look Black Petrs Vítěz ZV,CACT 
Jirko, děkuji a blahopřeji!!!

7.5.
Fota Štěňat
6.5.
Nové výstavní výsledky
28.4. Daemonic Girl Petrs nové foto

27.4 Fota
Štěňat
25.2. Nová fota  Galaxy, Olivia
24.2. Nová fota Gainly Tan  ,  Gael a Galaxy
22.4. Nové výstavní výsledky
Dahlia Black Petrs Lovecké zloušky I.Cena
Kent in Black Petrs  OptiGen čistý(A1)
 blahopřeji Malgosia 
16.4
. Glen Black Petrs nové foto
11.4. Nové výstavní výsledky
5.4. Nová fota Foster  a Gal In Blue
26.3.
Štěňata - první foto
18.3. Nové výstavní výsledky

15.3. Dobré zprávy
Honey Black Petrs OptiGen - čistý(A1)
Ciara In Blue Black Petrs HD A, PRA, Cat. neg.
Nové výstavní výsledky
14.3.
Crufts 2006
výsledky,
fotogalerie

4.3. Nové výstavní výsledky
nová fota 
"Tim "odchovy, Honey
16.2. Breeze Black Petrs , Doubtless Black Petrs
Udělen titul " SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN "
Nová stránka  "Hena Black Petrs" , "Gainly Tan Black Petrs"
11.2. Nové výstavní výsledky
7.2. Po dobrých zprávách následují většinou ty špatné
Breeze Black Petrs  Optigen test "pozitivní"
6.2. JCh.Cz "Earthly Look Black Petrs"   HD A !!!
2.2. Nová stránka  Odchovy u psů "Doubtless Black Petrs"
"Matchpointś Gazpacho"  a "Backhillś I Like It "
30.1. Nové foto Caribian Blue Black Petrs
28.1. Nové výstavní výsledky
Honey Black Petrs  nové foto
17.1. Nová stránka  Odchovy u psa "Loverboy Petrs"
"Chairman Petrs"
15.1.2005 Very Blue Black Petrs 
byla nakryta psem 
Terriles Tysilio  více na stránce štěňata.
Děkuji Monice Bollinger
14.1. Nové výstavní výsledky
12.1.2006  Daemonic Girl Petrs nové foto
8.1.2006 Novinky  z Finska
Athos Black Petrs - CAC,R.CACIB Kajaani Finland
Blahopřeji Jaana

28.12.New photo Cheeky, Jovana
20.12. New photo Cheery, Chiara,
 
Chance on Changes
Joshua Black Petrs, Very Blue Black Petrs 
Foster In Blue Black Petrs
HD A

25.11.New page Idea Black Petrs
New show  result
World Winner  Poznan 2006
Doubtless Black Petrs
Photogalerie
10.11. New page 
Health tests
For thouse who would like to litigate, offer your results for comparison"
7.11. Update progeny page 
 Doubtless Black Petrs

5.11. New show  result
2.11. New page I´m Blue Black Petrs
31.10. New photos  Joshua Black Petrs
29.10. New photos I´m Freedom
26.10. New photo 
Chance on Changes
Chickadee Black Petrs,
Very Blue Black Petrs 
25.10. Doubtless Black Petrs  new photo

23.10. Dahlia Black Petrs (Blow)
OptiGen clear(A)
Glen Black Petrs new photo
17.10. New photo Jade Black Petrs 
 
Yap Black Petrs
10.10. New photo 
Chance on Changes
9.10. New show  result
New OptiGen result
 Woodman, Joshua - Clear
Jade - carrier
3.10. New page Isabeau Black Petrs
2.10. New page  Joshua,
 Gaspar Izomer
1.10. New show  result
23.9. New show  result
Earthly Look Black Petrs  
Field trail ,I.priceCACT
Prospective litters

20.9.Gainly Tan Black Petrs 
HipsTest A
19.8. Flower In Blue Black Petrs  
HipsTest A

18.9.
Honey Black Petrs HipsTest A
7.9.New page  Jade , I´m Freedom
3.9. New show  result

28.8. My dogs on Club show photogalery
27.8.
New show  result
 Ceria In Blue Black Petrs
  Hips A
20.8.
New show  result
17.8. Chairman Petrs new photos
8.8 Actually photogalery litter "J"
5.8.
New show result 
31.7.Actually photogalery litter " I "
30.7.
Aroś Beefeater  12,5 years, actualy photos
29.6 New
Puppy  photos
23.7.
New show result 
New page Cheeky Black Petrs
18.7. THE COCKER SPANIEL CLUB
BREED CHAMPIONSHIP SHOW Galery 

12.7.New photo Gal In Blue

10.7.
Doubtless Black Petrs  new photo
Codger In Blue 
Conferment of a title " SLOVAK  CHAMPION "

1.7. New page
Chickadee Black Petrs
29.6. New photos
Foster In Blue Black Petrs
Gainly Tan Black Petrs

New show result 
New photo Gael Black Petrs
21.6 Puppy  photos, Freedom new photos
19.6. New member
Chance on Changes Black Petrs
13.6. We have Puppys  
Backhillś I Like It   official Slovak Champion
photos Europawinner Helsinki

5.6. Honey Black Petrs  new photos

4.6. New show result
Backhillś I Like It - BIS
Honey Black Petrs - BIS Junior
22.5. New show result 
18.5. Puppy  photos
16.5. New show result 
8.5. New photos Alec Black Petrs
Earthly Look Black Petrs Field trail Winner,CACT
Jirko, tahnks and congratulation!!!

7.5. Puppy  photos
6.5.New show result 
28.4. Daemonic Girl Petrs   new photo
27.4. Puppy  photos
25.2. New photos 
  Galaxy, Olivia
24.2. New photos 
Gainly Tan,  Gael
22.4. New show result 
Dahlia Black Petrs Working test I. price
 Kent in Black Petrs OptiGen clear(A1)
congratulation Malgosia

16.4.Glen Black Petrs new photo
11.4. New show result

5.4. New photos Foster   and  Gal In Blue

26.3.Pupies - first photo
18.3 New show result
15.3.Good news
Honey Black Petrs OptiGen - Normal(A1)
Ciara In Blue Black Petrs HD A, PRA, Cat. neg.
New show result
14.3.
Crufts 2006
result,
photogalerie

4.3 New show result
new photos "Tim "progeny page,
Honey
16.2. Breeze Black PetrsDoubtless Black Petrs
Conferment of a title " SLOVAK  CHAMPION "
New page "Hena Black Petrs" , "Gainly Tan Black Petrs"

11.2. New show result
7.2. After good news, mostly some bad ones follow…
Breeze Black Petrs Optigen test "affected"
6.2. JCh.Cz "Earthly Look Black Petrs"  Hips test "A"
2.2. New  progeny page  by"Doubtless Black Petrs"
"Matchpointś Gazpacho"  a "Backhillś I Like It "
30.1. New photo  Caribian Blue Black Petrs
28.1. New show result
Honey Black Petrs New photo
17.1. New page " Loverboy Petrs", 
"Chairman Petrs"
progeny 
15.1.2005 Very Blue Black Petrs 
was mated with 
Terriles Tysilio  more  at the puppy page
Many Thanks to Monika Bollinger
14.1. New show result
12.1.2006 Daemonic Girl Petrs   new photo
8.1.2006 News from Finland
Athos Black Petrs -  CAC,R.CACIB Kajaani Finland
 Congratulation Jaana

Novinky/News 2005