Novinky / News 2009

Nové výsledky
Nadějný pes modrý bělouš 5 měsíců
rodiče HD A, prcdPRA Clear
Máte li zájem kontaktujte mne

14.12.
Mallard Black Petrs prcdPRA test clear
aktualizace stránky zdraví
11.12.
Spacy, Once Again Chance, One More Chance
přiznán titul Slovenský Junior šampion
Novinkky na stránce štěňata
Twilight Black Petrs DKK 1/1
26.11. Shavian As Promised
nové foto a nová stránka odchovy
 Novinkky na stránce štěňata
10.11. Spacy Black Petrs DKK 0/0
Pathia Black Petrs DKK 2/2
Aktualizace stránky zdraví a práce
9.11.Nové výsledky

28.10. Nathaly Black Petrs
PZ(CACT) Malešov, III price

27.10. Nové výsledky
18.10. Nové výsledky
Sachmo Black petrs DKK 1/1
Aktualizace stránky odchovy
 Nové výsledky
Sofi nezabřezla
Nairobi Black Petrs absolvovala BZH a BZ v I. ceně
Earthly Look Black Petrs absolvoval LZ I.c
24.8. Nové výsledky
Honey absolvovala ZV ve III.c
Štěňata z vrhu V a W
 mají již své nové majitele
17.8. Nové výsledky
31.7.  Novinky na stránce štěňata
30.7. Roana Black Petrs DKK 1/1
Mallard Black Petrs DKK 0/0
Kde žijí naši psi
29.7. Ramses a Paresh Black Petrs
nové foto
Nové výsledky
Ower Black Petrs DKK 2/2
Noble Boy Black Petrs potvrzen JCH Slovenska
Tailor Black Petrs prcdPRA  N/N Clear
CHAMPIONSHIP SHOW  MALVERN 2009
Result
24.7. Nové výsledky
Gall In Blue Black Petrs, Union Red Jack
nové foto
12.7. Nové výsledky
aktualizace stránky zdraví
Pia Black Petrs DKK 0/0
Red Renie Black Petrs HD 1/1
Moira Black Petrs HD 0/0
24.6. Nový chovný pes
Noble Boy Black Petrs
23.6. vrh "V" 2 týdny
Nicoll Black Petrs DKK 0/0
19.6. Nová stánka zkoušky
 vrh "W" jeden týden
 17.6. vrh V jeden týden
Nové foto Breeze Black Petrs
stáří 5,5 roku, 1 týden po porodu
12.6. Ceria In Blue Black Petrs byla nakryta
info zde
11.6. Máme štěňata, hrdé matky jsou
Honey a Breeze, více zde
10.6. Pathia Black Petrs, Once Again Chance
 nové fota
Nová stránka Pia Black Petrs
8.6. Nové výsledky
27.5. Olympia Black Petrs HD A
24.5. Nové výsledky
aktualizace stránky zdraví
Only For Margaret Black Petrs  HD A
Nová stránka
Unique Jenny , Union Red Jack Black Petrs
20.5. Nové výsledky
15.5. Rebecca Black Petrs HD 0/0
9.5. Novinky na stránce  štěňata
Nové výsledky
8.5. Ozzie Black Petrs DKK 0/0
4.5. Only For Margaret Black Petrs
MVP Lodz,  Excellent I, Jun.BOB
3.5. Nairobi Black Petrs
ZV I. cena, CACT
Nové výsledky
1.5. Once Again Chance DKK 0/0
One More Chance DKK 2/2
26.4. Vrh "U" 6 týdnů
aktualizace stránky zdraví
24.4. Honey Black Petrs FN test N/N
Nairobi Black Petrs DKK 0/1(MVDr.Šebek)
21.4.Dnes byl potvrzen titul
INTERNATIONAL SHOW CHAMPION
Honey Black Petrs , Doubtless Black Petrs,
Backhills I Like It
20.4. Only For Margaret Black Petrs
 absolvovala lov.zkoušky
 blahopřeji Malgosia
 Noble Boy Black Petrs, DKK 0/0
16.4. Yap Black Petrs, Claramand Hihg Flyer
přidělen titul Slovenský šampion
7.4.  Nová stránka Sachmo Black Petrs
5.4.nové výsledky
I´m Freedom Black Petrs nové foto
30.3. Nathaly Black Petrs  DKK 0/0
28.3. nové výsledky
Novinky na stránce  štěňata
21.3. nová stránka
  Claramand High Flyer - odchovy
Paresh Black Petrs, Pathia Black Petrs
19.3. Novinky na stránce odchovy a naši psi
Once Again Chance nové foto
12.3. nové foto Spacy Black Petrs
11.2. nové výsledky
Crufts - 
výsledky zde
4.2. Jovana Black Petrs je březí
více na stránce  štěňata
26.1. vrh T, nová fota, nové výsledky
8.1. nová fota  štěňata

plánované vrhy
2.1.Once Again Chance Black Petrs
 nové fota

 

New show result
Promising puppy  blue male 5 months
parents HIPS A, prcdPRA Clear
If you are interested, contact me.

14.12.
Mallard Black Petrs prcdPRA test clear
update health page
11.12.
Spacy, Once Again Chance, One More Chance
confirmed JCH Slovakia
Update puppy page
Twilight Black Petrs HD B
26.11. Shavian As Promised
new photo, progeny page
Update puppy page
10.11.Spacy Black Petrs HD A
Pathia Black Petrs HD C
Update page health, working
9.11.New show result

28.10. Nathaly Black Petrs
 PZ(CACT) Malešov,  III price

27.10.New show result
18.10. New show result
Sachmo Black Petrs HD B
Update progeny(litters) page
New show result
Sofi is no pregant
Nairobi Black Petrs graduated BZH a BZ v I. price
Earthly Look Black Petrs graduated LZ I.price
24.8. New show result
Honey graduated in working test  III.c
Puppies from litter V and W
  already have their new owners
17.8. New show result
31.7.
News at the page puppies
30.7.Roana Black Petrs HD B
Mallard Black Petrs HD A
Where live our dogs
29.7. Ramses a Paresh Black Petrs
new photos
New show result
Ower Black Petrs HD C
Noble Boy Black Petrs, confirmed JCH Slovakia
Tailor Black Petrs prcdPRA  N/N Clear
CHAMPIONSHIP SHOW  MALVERN 2009
Result
24.7. New show result
Gall In Blue Black Petrs, Union Red Jack
new photo
12.7. New show result
update health page
Pia Black Petrs HD  A
Red Renie Black Petrs HD B
Moira Black Petrs HD A
24.6. New breeding dog
Noble Boy Black Petrs
23.6. litter "V" 2  weeks
Nicoll Black Petrs  HD A
19.6. New page working tests
 litter "W" one week
17.6. litter V one week
 New photo Breeze Black Petrs
old 5,5 yers, 1 week after litter
12.6. Ceria In Blue Black Petrs was mated
info  here
11.6. We have puppies, are the proud mothers
Honey and Breeze, more here
10.6. Pathia Black Petrs, Once Again Chance
New photos
New page Pia Black Petrs
8.6. New show result
27.5. Olympia Black Petrs HD A
24.5.New show result
update health page
Only For Margaret Black Petrs  HD A
New page
Unique Jenny , Union Red Jack Black Petrs
20.5.New show result
15.5. Rebecca Black Petrs HD A

9.5. News at the 
puppy page
New show result
8.5. Ozzie Black Petrs HD A
4.5. Only For Margaret Black Petrs
Int. Lodz , Excellent I, Jun.BOB
3.5. Nairobi Black Petrs
 field trial test, I. price, CACT
New show result
1.5. Once Again Chance HD A
One More Chance HD C
26.4. Litter "U" 6 weeks
update health page
24.4.Honey Black Petrs FN test N/N
Nairobi Black Petrs HD A/B
21.4. Today was confirmed title
INTERNATIONAL SHOW CHAMPION
Honey Black Petrs , Doubtless Black Petrs,
Backhills I Like It
20.4. Only For Margaret Black Petrs
graduated hunting tests,
  congratulations Malgosia
 Noble Boy Black Petrs,, HD A
16.4. Yap Black Petrs, Claramand Hihg Flyer
gain Slovakian Champion
7.4. New page Sachmo Black Petrs
5.4.new show result
I´m Freedom Black Petrs  new photo
30.3. Nathaly Black Petrs HD -(A)
28.3. new show result
News at the puppy  page
21.3. new page
Claramand High Flyer - progeny
Paresh Black Petrs, Pathia Black Petrs
19.3. News at the progeny, our dogs page
Once Again Chance new photo
12.3. new photo Spacy Black Petrs
11.2. new show result
Crufts - 
Result here
4.2. Jovana Black Petrs is pregnant
more at the puppy page
21.1. T litter , new photos, new show result
8.1.
new puppy photos
planed litters
2.1. Once Again Chance Black Petrs
 new photos
 

Update 26.12.2009

Novinky/News 2005, 2006, 2007, 2008